english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunBrottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet - BRÅ

Brottsförebyggande Rådet är ett samverkansorgan mellan Hofors kommun, Polismyndigheten och företrädare för näringsliv och ideella organisationer inom kommunen som skall verka för att minska brottsligheten samt drogmissbruket i kommunen.

Rådets organisatoriska placering är under kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per termin, då man diskuterar den aktuella brottssituationen i kommunen samt planerar för brottsförebyggande insatser.

Rådets uppgifter är att:

  • Förebygga brott och drogmissbruk.
  • Öka tryggheten i samhället.
  • På uppdrag av kommunstyrelsen initiera, planera, samordna och leda det brottsförebyggande arbetet som bedrivs inom kommunen.
  • Engagera individer, grupper och föreningar i det brottsförebyggandet arbetet.
  • Vara remissinstans i ärenden som berör brott och trygghet samt för planärenden.
  • Verka för att ett brottsförebyggande handlingsprogram tas fram och följs upp.
  • Ta fram aktuell statistik på brottsläget i Hofors samt i länet.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)

Kontaktinformation

Linda-Marie Anttila (S), Ordf.
070-167 08 41
linda-marie.anttila@hofors.se

Anders Holmkvist, säkerhetsschef
anders.holmkvist@hofors.se

Vid brott ring polisens larmnummer 11414.