english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunTrädgårdens Historia

Trädgårdskulturen i Hofors och Torsåker

Under 2001 gjordes en inventering av trädgårdar i Hofors och Torsåker. Projektledare var Jeff Nilsson.

Syftet med projektet var att:

  • ge en bild av trädgårdskultur i Hofors och Torsåker
  • hitta referensobjekt och material som kan utgöra underlag för utvecklingsplanerna och trädgårdsutbildningar
  • öka kunskaperna om värdet av äldre trädgårdar och deras historia
  • hitta och utveckla en metod för den här typen av inventering och hur den kan redovisas digitalt