Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Folkhälsoberedning

Folkhälsoberedningens representanter och uppgifter

Ordförande

Kenneth Axling (S)

Vice ordförande

Ann-Sofie Stenbacka(C)

Sekreterare

Christina Eriksson Östblom, Folkhälsostrateg, Hofors kommun

Representanter

Inger Söderberg, MAS, Sören Bergqvist, (V), Linda Lundberg (V), Ritva Snellman, chef Entré Ungdom/kultursamordnare, Eva Andersson, strateg

Folkhälsoberedningens uppgifter

  • Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen
  • Årligen ta fram ett Välfärdsbokslut
  • Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete
  • Initiera, utveckla och samordna tvärsektoriellt folkhälsoarbete
  • Skapa och bibehålla fungerande nätverk
  • Årligen upprätta verksamhetsplan
  • Årligen avge verksamhetsberättelse

Folkhälsoberedningens organisatoriska placering är under kommunstyrelsen. Beredningen sammanträder fyra gånger per år.

Kontaktinformation

Ordförande i Folkhälsoberedningen


Kenneth Axling, socialnämndens ordförande
073-8094131
kenneth.axling@hofors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Välfärdsbokslut 2016.pdf
(532.8 kB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296