Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete i Hofors kommun

En god hälsa betraktas av Hofors kommun inte bara som avsaknad av sjukdom utan mer om att utveckla en total fysisk, psykisk och social hälsa hos våra medborgare. Genom att arbeta inom dessa områden skapas trivsel, trygghet och livskvalité. För att uppnå detta krävs ett ansvarstagande på alla nivåer och en hög grad av delaktighet.

Prioriterade områden under 2017 är Folkhälsomål 1,2,3.

I Hofors kommuns folkhälsoarbete är målet ”att verka för en ökad jämlik hälsa bland befolkningen”. Detta gör man bäst genom att ge barn och ungdomar trygga och goda uppväxtvillkor eftersom det har visat sig vara avgörande för folkhälsan på lång sikt.
 
Sedan januari 2014 har man i Hofors kommun ett förändrat folkhälsoarbete. Folkhälsoarbetet i Hofors kommun drivs av Folkhälsoberedningen där politiker och tjänstemän i Hofors kommun ingår.

 

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296