english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Säkerhet

Ett av Hofors kommuns övergripande mål är att kommunen ska upplevas som trygg och säker.

Säkerhetsavdelningen arbetar främst med:

  • Civilförsvar
  • Krisberedskap
  • Samverkan med externa organisationer
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Säkerhetskydd
  • Intern utbildning


Kontaktinformation

Anders Holmkvist, säkerhetschef

anders.holmkvist@hofors.se

0290-77 16 04

Mikael Brunk, säkerhetssamordnare

mikael.brunk@hofors.se

070-441 28 99

Telefon

kommunens växel
0290-29 000

Besöksadress

Kommunhuset, Granvägen 8

Postadress

Hofors kommun,
813 81 Hofors

Faktureringsadress

Hofors kommun
Ekonomifunktionen
813 81 HOFORS