english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Kansli

Diarieföring, statistik, arkiv mm

Inom kanslifunktionen arbetar vi bl a med

  • Diarieföring, sekreterarfunktioner och allmänt kontorsstöd till styrelser, nämnder och råd
  • Statistik
  • Allmänna val
  • Arkiv
  • Finsk förvaltning/nationella minoriteter

Kontaktinformation

Linda Höglin, kanslichef
Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige
0290-77 14 25
linda.hoglin@hofors.se

Lotta Packalén, nämndsekreterare
Barn- och utbildningsnämnden
070-086 03 55
lotta.packalen@hofors.se

Jesper Öberg, nämndsekreterare
Socialnämnden
070-086 01 81
jesper.oberg@hofors.se

Jenny Hammar, samordnare
Finskt förvaltningsområde
0290-77 14 50
070-167 08 70
jenny.hammar@hofors.se

Besöksadress Kommunhuset, Granvägen 8

Postadress
Hofors kommun, 813 81 Hofors

Faktureringsadress
Hofors kommun
Ekonomifunktionen
813 81 HOFORS