Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Tjänstedirektivet

Blanketter

Tjänstedirektivet innehåller bestämmelser om vilka regler som ska gälla för företag som säljer tjänster mellan olika medlemsstater i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES

 

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296