english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Tjänstedirektivet

Blanketter

Tjänstedirektivet innehåller bestämmelser om vilka regler som ska gälla för företag som säljer tjänster mellan olika medlemsstater i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES