english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Anslag/Bevis: Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 2022-08-30

Organ
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

Sammanträdesdatum
2022-08-30

Justerade paragrafer
§§ 117-118

Datum då anslaget sätts upp
2022-08-24

Datum då anslaget tas ned
2022-09-15

Förvaringsplats för protokollet
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning

Sekreterare
Eva Nordén