Hofors Kommun logo, länk till startsidaPysäkit ja odotusajat

Koulukuljetuksen pysäkit ja odotusajat

Pysäkit

Koulukuljetusliikenne käyttää pysäkkejä/kokoontumispaikkoja.

Linjaliikenteen pysäkkejä käytetään, mikäli mahdollista. Muut kokoontumispaikat päätetään yhdessä kunnan liikennekoordinaattorin ja liikennöitsijän kanssa.

Oppilaan ja huoltajan vastuu

  • Huoltajan tulee tarvittaessa saattaa lapsi/lapset pysäkille.
  • Koulukuljetus ei odota myöhässä pysäkille saapuvia oppilaita.
  • Vanhempien vastuu on järjestää lapsen kulkeminen kouluun, mikäli oppilas on myöhästynyt koulukuljetuksesta.

Mikäli oppilas myöhästyy koulukuljetuksesta koulun toiminnan vuoksi, tulee koulun järjestää kuljetus.

Odotusajat ja kuljetusajat

Odotusaika

Koulukuljetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan osana linjaliikennettä. Koulujen alkamis- ja loppumisajat mukautetaan liikenteen mukaan. Koulukuljetus on yhteydessä kouluun (odotusaika on kouluaikaa).

Järjestelyjen vuoksi odotusaikaa saattaa tulla. Odotusaika ei saa ylittää 60:tä minuuttia oppilaille esikoululuokalla – vk 6:lla, eikä se saa ylittää 90:tä minuuttia vuosikursseilla 7-9. Koulu on vastuussa odottavista oppilaista.

Kuljetusaika (matkustusaika lähtö- ja päätöspysäkin välillä)

Kunnan sääntöjen mukaan matkan kesto oppilaille esikoululuokalta vuosikurssille 6 ei saa kestää 60:tä minuuttia kauemmin, ja vk 7-9:lle enintään 90 minuuttia.

Koulumatkan peruuntuminen

Jotta koulukuljetuksen ajoneuvo pystyy liikennöimään, tulee tien olla turvallinen, aurattu ja hiekoitettu.

Koulumatka voidaan perua, mikäli liikenneturvallisuus on uhattuna liikennöitsijän/kuljettajan arvion mukaan.

Myöhästymiset

Mikäli kuljetus on myöhässä, tulee oppilaan odottaa pysäkillä 20 minuuttia sään salliessa.