Hofors Kommun logo, länk till startsidaKoulun valinta, vuoroasuminen, tilapäinen liikuntarajoite

Toisen koulun valinta Hoforsin kunnassa

Oppilas, joka valitsee toisen kuin kunnan hänelle esittämän koulun, ei normaalisti kuulu koulukuljetuksen piiriin.

Poikkeustapauksia

  • jos oppilas on saanut koulukyytioikeuden valitsemaltaan koululta
  • jos kunnalle koituvat kustannukset eivät ole korkeammat oppilaan valitsemalle koululle

Koulun valinta toisessa kunnassa

Poikkeus koskee myös silloin kun valittu kunnallinen koulu on toisen kunnan alueella. Hoforsin kunnan myöntämä koulukuljetus toisen kunnan kouluun tarkoittaa bussilippua linjaliikenteen matkoihin.

Vuoroasuminen

Koulukuljetus voidaan myöntää oppilaalle, jonka huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta joilla on lapsen yhteishuoltajuus. Molempien osoitteiden tulee olla Hoforsin kunnan alueella.

Vuoroasumisella tarkoitetaan sitä, että oppilaalla on pysyvä asuinpaikka molempien huoltajien luona, ja hän asuu molemmissa osoitteissa yhtä paljon.

Kunnalle tulee jättää tästä molempien huoltajien allekirjoittama kirjallinen ilmoitus. Kunta päättää oikeudesta koulukuljetuksesta muusta kuin oppilaan virallisesta osoitteesta lukuvuosittain.

Kuljetus suunnitellaan niin, että oppilas saa bussilipun joko normaaliin tilausajoon tai linjaliikenteeseen. Tarjottava kuljetusmuoto tarjotaan vuoroasumisen mukaan joko parillisina tai parittomina viikkoina.

Tilapäinen liikuntarajoite

Lyhytaikainen fyysisestä tapaturmasta johtuva liikuntarajoite ei yleisesti ole koulukuljetukseen oikeuttava syy. Tilapäisestä liikuntarajoitteesta johtuvan koulukuljetuksen käsittelee joko kunnan tai oppilaan oma vakuutusyhtiö.

Jos tapaturma tapahtuu kouluaikana:

  • Jos tapaturma on tapahtunut kouluakana tai koulumatkalla, kattaa kunnan tapaturmavakuutus kuljetuskustannukset.
  • Huoltajan tulee ilmoittaa tapaturmasta kunnan vakuutusyhtiöön.
  • Huoltaja ja kunnan vakuutusyhtiö tilaavat ja organisoivat koulukuljetuksen.