Hofors Kommun logo, länk till startsidaKoulukuljetus

Koululaki ja kunnan säännöt säätelevät koulukuljetusta

Ilmainen koulukuljetus tarjotaan lapsille esikoululuokalla (siitä syyslukukaudesta lähtien, kun lapsi täyttää 6 vuotta), peruskoulussa ja erityisperuskoulussa. Matkan pituus, liikennöintimahdollisuudet ja oppilaan vammaisuus otetaan arvioinnissa huomioon.

Etäisyys

Matkan pituus koululle lasketaan lyhyimmän mahdollisimman reitin mukaan kävellen tai pyöräillen. Kuljetus tarjotaan pysäkin/kokoontumispaikan ja koulun välille.

Etäisyyssäännöt

Kuljetuksen hyväksyttävä lyhyin koulumatka
Esikoululuokka – vk 3 2 km
Vk 4 – 6, 3 km
Vk 7 – 9, 5 km
Pisin kävelyetäisyys kodin ja koulukuljetuspysäkin välillä
Esikoululuokka – Vk 3, 2 km
Vk 4 – 9, 3 km

Kuljetusrajat eivät jaa asuinalueita tai vastaavia taajamia. Oppilaat Hoforsin ja Torsåkersin kaupunkialueilla eivät ole oikeutettuja koulukuljetukseen.

Yhteyskuljetus (kuljetus linjaliikenteelle) voidaan myöntää koulukuljetuksen saaneelle oppilaalle, joka asuu 3 km linjaliikenteen pysäkiltä.

Poikkeustapaukset

Poikkeus etäisyyssääntöihin voidaan myöntää:

  • Oppilaalle esikoululuokalla (E) – vuosikurssilla (vk) 6, joka asuu Berg-alueella. Valtatie 513 on kapea, mutkainen, siitä puuttuu tienpientareet ja sillä liikennöi raskasliikennettä.
  • Oppilaalle E – vk 6, joka asuu alueella Wall, Wij tai Prästhyttan. Valtatiet 511, 513 ja 513 ovat kapeita, mutkaisia ja niiltä puuttuu tienpientareet. Raskasliikenne saattaa liikennöidä.
  • Oppilaalle E- vk 6, joka asuu Ho:n alueella. Valtatieltä 515 puuttuu tienpientareet, sillä ei ole valaistusta ja sillä liikennöi raskasliikennettä.

Poikkeus kuljetussääntöihin linjaliikenteessä voidaan myöntää:

  • Oppilaalle E – vk 6, joka asuu Barkhyttanin alueella tai lähistöllä. E16 on vilkkaasti liikennöity ja sillä liikennöi raskasliikennettä. Nopeusrajoitus on 80 km/h.

Poikkeus henkilökohtaisista syistä

Poikkeus voidaan myöntää oppilaalle erityisistä syistä. Jokainen tapaus arvioidaan erikseen. Päätöksen poikkeuksesta tekee rehtori ja kuljetuskoordinaattori.

Esimerkki poikkeuksesta yksilöllisestä syystä on esimerkiksi oppilaan heikompi liikennevalppaus muihin oppilaisiin verrattuna, oppilaan vammaisuus, oppilas on ohjattu kunnan toimesta toiseen kouluun tai oppilaalla on sosiaalisia syitä siirtyä toiseen kouluun.

Yhteinen vastuu turvallisista koulukuljetuksista

Kaikilla on vastuu siitä, että koulukuljetukset sujuvat mahdollisimman turvallisesti.

  • Kunta on vastuusta suunnittelusta ja koordinoinnista.
  • Huoltaja on vastuussa matkasta kodin ja pysäkin välillä.
  • Liikennöitsijä/kuljettaja on vastuussa ajoneuvosta ja sen turvallisuudesta.
  • Koulu on vastuussa koulun pysäkin turvallisuudesta ja järjestyksestä.
  • Koulu ja vanhemmat ovat yhdessä vastuussa siitä, että oppilaille opetetaan liikennekasvatusta.

Kontaktinformation

Yhteystiedot

Carin Haglund, liikennekoordinaattori peruskoulu
070-086 01 78
carin.haglund@hofors.se

Agneta Wall, lukiossa
0290-77 15 20

agneta.wall@hofors.se