Hofors Kommun logo, länk till startsidaSäännöt & Maksut

Säännöt ja maksut koskien esikoulua ja vapaa-ajan toimintaa

Näin hoidat asian

Paikan hakeminen

Kun lapsi tarvitsee paikkaa jossakin toimintamuodossa, tulee perheen ilmoittaa tarpeestaan esikouluun ja vapaa-ajan toimintaan kirjallisella lomakkeella.

Tilanteen ja tarpeen muuttuessa, myös silloin kun olet jonossa, on tärkeää, että otat yhteyttä muutoksesta niin pian kuin mahdollista, esimerkiksi kun paikan tarpeen syy tai tulojen suuruus muuttuu. Opiskeluista vaaditaan todistus kurssin vastuuhenkilöltä, ja työttömyystilanteessa vaaditaan todistus A-kassasta. Joissakin tapauksessa vaaditaan myös sosiaaliturvan (försäkringskassa) todistus. Todistus on aina määräaikainen, ja uusi todistus tulee toimittaa Hoforsin kuntaan aina hyvissä ajoin ennen uuden määräajan alkamista.

Mikäli työskentelet tai opiskelet vanhempainvapaan aikana, on seuraavat lomakkeet toimitettava kuntaan samaan aikaan kun ilmoitat hoitopaikan tarpeesta.

 • Opiskelu vanhempainvapaan aikana
 • Kurssirekisteröintitodistus tai muu todiste, jossa kurssin vastuuhenkilö todistaa opiskelujen etenemisestä
 • Yksityisyrittäjän tulee toimittaa kopio rekisteröintitodistuksesta sekä F-verosta
 • Työnantajan todistus, josta ilmenee työaika
 • Työ vanhempainvapaan aikana

Tarjous hoitopaikasta

Koululain mukaan lapselle tulee tarjota paikka esikoulusta, joka on niin lähellä kotia kuin mahdollista. Tietyissä määrin huoltajien toiveet otetaan myös huomioon.

Tavoite on, että kaikille 1 vuotta vanhemmille lapsille voidaan tarjota paikka heti tarpeen sitä vaatiessa. Kunnallisten hoitopaikantarjoajien tulee tarjota paikka neljän kuukauden sisällä. Ilmoitus paikasta täytyy tästä syystä olla perillä kunnassa vähintään neljä kuukautta ennen tarpeen alkamista.

Vapaan hoitopaikan järjestyttyä lapselle tarjotaan paikkaa. Mikäli huoltajat eivät vastaanota tarjottua paikkaa, mutta toivovat pysyvänsä jonossa, siirretään heidän jonotusaikaansa jälleen neljä kuukautta eteenpäin siitä päivästä lähtien, kun he kieltäytyivät vapaasta paikasta. Huoltaja, joka toivoo paikkaa aiemmin kuin alkuperäisessä hakemuksessa, käytetään neljän kuukauden sääntöä (uusi päivämäärä käsitellään kuin uusi hakemus). Mikäli otatte vastaan paikan muussa kuin haluamassanne esikoulussa, voitte jatkaa jonotusta valitun esikoulun ns. uudelleensijoitusjonossa.

Mikäli vapaista paikoista kunnallisesta toiminnasta on kilpailua, tarjotaan paikat seuraavassa järjestyksessä:

 • Toivottu hoitomuoto
 • Toivottu kuukausi, eli tarpeen alkamispäivä
 • Lapsen ikä

Päivähoitoon sopeutuminen

On tärkeää, että lapsi saa sopeutua uuteen päivähoitoon ja ympäristöön rauhassa. On myös tärkeää, että sinä vanhempana olet mukana auttamassa lasta tottumaan tähän arkipäivien muutokseen.

Hoitopaikan saamisen jälkeen vanhemmat ja henkilökunta yhdessä sopivat lapsen päivähoitoon sopeutumisen aikataulusta. Kun ilmoitat hoidon tarpeen alkamispäivästä, on hyvä muistaa, että sopeutuminen vie vähintään 14 päivää, eikä hoito ala tällöin vielä kokopäiväisesti.

Paikan irtisanominen

Lapsen lopettaessa hoitopaikassa, tulee paikka irtisanoa tätä tarkoitusta olevalla lomakkeella. Jos lapsella on kaksi huoltajaa, tulee molempien hyväksyä paikan irtisanominen.

Irtisanomisaika kaikkiin toimintoihimme on 1 kuukausi, lähtien siitä päivästä, kun irtisanomisilmoitus on saapunut Hoforsin kuntaan. Maksu veloitetaan koko irtisanomisajalta. Tämä koskee myös irtisanomista vanhempainvapaan aikana.

Mer information

Lisää tietoa

Hakemus hoitopaikasta esikoulussa/vapaa-ajan toiminnassa tulee sisältää:

 • Hakemus paikasta esikoulussa/vapaa-ajan toiminnassa
 • Tulojen määrä
 • Työnantajan todistus tuloista
 • Muutos/irtisanominen joka koskee hoitopaikkaa
 • Laskutuksen jakaminen, mikäli lapsen vanhemmilla on yhteishuoltajuus
 • Esikoulun ja vapaa-ajan toiminnan tarpeen aikataulu

Löydä oikeat lomakkeet täältä.

Lomakkeita voi myös tilata koordinaattorilta tai hakea kuntatoimiston vastaanotosta, Granvägen 8.

Kontaktinformation

Yhteystiedot

Kicki Österbacka, koordinaattori
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se