Hofors Kommun logo, länk till startsidaLähikuva päivänkakkarasta

Erityisperuskoulu

Tervetuloa Hoforsin erityisperuskouluun!

Erityisperuskoulu koostuu kahdesta eri koulumuodosta; erityisperuskoulusta ja harjoittelukoulusta. Kunnan erityisperuskoulu ja harjoittelukoulut sijaitsevat Petreskolanin tiloissa.

Erityisperuskoulu

Erityisperuskoulu on vaihtoehto lapsille, joilla on kehitystä haittaava sairaus. Koulussa on yhdeksän vuosikurssia ja se tarjoaa oppilaille koulutuksen, joka on mukautettu jokaisen oppilaan kehityshäiriön tai –vamman mukaan sopivaksi. Opetus vastaa peruskoulua niin pitkälle kuin on mahdollista.

Erityisperuskoulussa opetus perustuu aineen, ainealueen tai näiden yhdistelmän opetukseen. Oppilaat saavat erityisperuskoulun päättyessä todistuksen osallistumastaan opetuksesta, ja vanhempien halutessa myös arvosanat.

Oppilaan kehityskeskustelussa laaditaan hänelle kirjallinen henkilökohtainen kehityssuunnitelma (IUP, individuell utvecklingsplan). Se perustuu kirjalliseen arviointiin.

Harjoittelukoulu

Harjoittelukoulu on yksi erityisperuskoulun muodoista. Toiminta järjestetään Petreskolanin tiloissa. Harjoittelukoulussa opiskelevat koululaiset, joilla on kognitiivinen vammaisuus, joka vaatii jäsennellyn ja tarpeisiin mukautetun ympäristön. Harjoittelukoulussa olevilla oppilailla on myös muita vammaisuuksia, kuten liikuntaesteitä, epilepsia ja näkö/kuulo-ongelmia.

Harjoittelukoulussa on viisi ainealuetta: kommunikointi, todellisuuden ymmärtäminen, motoriikka, esteettinen toiminta ja arkipäivän toiminnat. Ainealueiden sisältö ja laajuus mukautetaan jokaisen oppilaan omien tarpeiden mukaan. Henkilökohtainen kehityssuunnitelma laaditaan jokaiselle oppilaalle yhdessä huoltajien ja mahdollisesti yhdessä oppilaan kanssa. Harjoittelukoulussa olevien oppilaiden oppivelvollisuus kestää yhdeksän vuotta. Koulussa harjoitellaan muun muassa:

  • Kommunikointia ja sosiaalista kanssakäymistä (symbolien, musiikin, aika-apuvälineiden, merkkien, piktoramin, kuvien, puheen ja sanojen avulla).
  • Hierontaa (yhdessä sanojen, rytmien ja kosketuksen kanssa)
  • Käytännön teoriaa (arjen askareet, laskeminen, mittaaminen ja välineiden käsittely)
  • Ympäröivän maailman ymmärtäminen (retket, kävelyt ja vierailut virastoihin)
  • Terapia-kylvyt

Tavoitteemme on, että jokaisen oppilaan edellytykset ja tarpeet huomioidaan niin, että jokainen oppilas saa tuntea olonsa turvalliseksi ja kokea koulunkäynnin iloa. Oppilaille annetaan mahdollisuus kehittää omia tietojaan, taitojaan ja itsenäistä oppimista.

Mer information

Lisää tietoa

Käyntiosoite
Göklundsvägen 27

Postiosoite
Hofors kommun
Särskolan
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Yhteystiedot

Anna Torssander, rehtori
070-167 08 57
anna.torssander@hofors.se