Hofors Kommun logo, länk till startsidaSulhanen ja morsian  vaihtavat sormuksia

Vihkiminen ja hautaaminen

Siviilivihkiminen

Vaihtoehto kirkolliselle avioliittoon vihkimiselle on siviilivihkiminen. Vihkimisen suorittaa henkilö, jolla on Lääninhallituksen lupa vihkiä. Hoforsin kunnassa seuraavilla henkilöillä on vihkimisen lupa:

  • Ziita Eriksson

Toimi näin:

  • Tilaa violiiton esteiden tutkimiseen ja nimenmuutokseen lomakkeet ”hindersprövning” ja ”anmälan om namn” kansallisen verotoimiston lomakearkistosta (RSV nro 7831 ja 7880).
  • Täytä lomakkeet ja lähetä ne paikalliseen verotoimistoon.
  • Mikäli avioliitolle ei löydy esteitä, lähettää verotoimisto tarkastustodistuksen Teille kotiin. Todistus on voimassa neljä kuukautta.
  • Tilaa vihkiminen ajoissa kunnantoimistosta, puhelin 0290-290 00.
  • Todistus jonka olette saaneet kotiinlähetettynä, tulee jättää kunnantoimistoon (kommunledningskontoret).
  • Ulkomaan kansalaisia koskee eri säännöt. Mikäli toinen teistä, tai molemmat, ovat toisen maan kansalaisia, tulee teidän ottaa yhteyttä verotoimistoon saadaksenne lisää tietoa.

Lisää tietoa vihkimisestä löydät veroviranomaisilta.

Vihkihuone

Kuntatalon vieressä, Granvägen 2, sijaitsee kunnan vihkihuone. Huoneeseen mahtuu pieni seurue, vihkiparin ja vihkimisen toimittajan lisäksi mahtuu kaksi todistajaa. Ajasta riippuen myös suurempi huone on varattavissa kuntatalolta.

Siviilihautaaminen

Siviilihautaaminen tarkoittaa hautaamista ilman uskonnollisia muodollisuuksia. Hautauksentoimittajaa ei tarvita. Hautaustilaisuuden voi johtaa esimerkiksi omainen, hyvä ystävä tai ulkopuolinen henkilö, jonka toivotaan johtavan hautaustilaisuus.

Ruotsin kirkko on vastuussa kaikkien kansalaisten hautaamisesta. Vastuu tarkoittaa sitä, että kirkon tulee järjestää ja ylläpitää julkisia hautausmaita tietyllä alueella ja järjestää erityisiä hautapaikkoja esimerkiksi muslimeille ja juutalaisille.

Lääninhallitus on myös nimittänyt hautaustarkastajan valvomaan kirkon hautaustoimintaa. Hoforsin kunnan tarkastajat:

  • Marie-Louise Dangardt

Kontaktinformation

Yhteystiedot

Kunnantoimisto, vihkimisen tilaaminen
0290-290 00

Vihkimisen toimittaja

Ziita Eriksson
ziita.eriksson@moderaterna.se

Hautaustoiminnan tarkastaja

Marie-Louise Dangardt
0290-77 14 12
070-414 12 50
marie-louise.dangardt@hofors.se