Hofors Kommun logo, länk till startsidaToimikunnat & Hallitukset

Toimikunnat ja hallitukset Hoforsin kunnassa

Kunnanvaltuusto on kunnan korkein päättävä elin. Voidaan sanoa, että kunnanvaltuusto on kunnan ”eduskunta”. Valtuustossa käsitellään suuret yleiset päätökset kunnan toiminnassa. Kunnanvaltuustossa on 31 valtuutettua, jotka valitaan kuntalaisten päätöksestä suoralla vaalilla joka neljäs vuosi. Kunnanvaltuusto myös ohjaa koko kunnan toimintaa nimittämällä edustajia komiteoihin ja kunnan yrityksiin.

Kunnanhallitus ohjaa ja vastaa kunnallisen toiminnan koordinoinnista ja suunnittelusta. Kunnanhallitusta voidaan verrata ”eduskunnan hallitukseen”. Kunnanhallituksen 11 edustajaa valitaan kunnanvaltuustossa. Kunnalla on myös täysipäiväisesti palkattu kuntaneuvos, joka on myös kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallitus valmistelee aiheita valtuustolle ja käsittelee ne valtuustopätökset joita ei käsitellä muissa toimikunnissa/hallituksissa.

Kunnalla on kaksi eri aihealueiden toimikuntaa

Lasten ja koulutuksen toimikunta vastaa esikoulusta, peruskoulusta, erityiskoulusta, vapaa-ajan toiminnasta, lukiokoulutuksesta, aikuiskoulutuksesta sekä kulttuuritoiminnasta.

Sosiaalitoimikunta vastaa vanhuspalveluista, vammaispalveluista, yksilö- ja perhehoitotyöstä, integraatiosta ja työmarkkinatilanteesta.