Hofors Kommun logo, länk till startsidaKuntatarkastus

Kuntatarkastus Hoforsin kunnassa

Tarkastajien tehtävä

Reviisorit (tarkastajat) toimivat kunnanvaltuuston apuna ja tarkastavat kunnan toiminnan demokraattisuutta. Kuntareviisorien tehtävä on arvioida, tehostaa ja kontrolloida kunnan toimintaa. Reviisorien tulee tarkkailla kunnan toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta. Reviisorien tulee myös tarkastaa kunnan kirjanpidon paikkaansapitävyttä ja johdon riittävyyttä.

Reviisorien tehtävät ovat kuntalain yhdeksännen luvun mukaista ja seuraavat hyvää tarkastustapaa. Kuntatarkastukseen kuuluu myös maallikkotarkastajan näkemys kunnallisen yrityksen toiminnasta, osana kyseisen yhtiön tarkastusta.

Suunnittelu ja raportointi

Tarkastustyön suunnittelu muun muassa riskien ja merkityksellisyyden huomiointi on tärkeää. Käytännön tarkastustyössä reviisorit saavat ammattitaitoista apua yrityksestä KPMG AB

Reviisorit kirjoittavat joka vuosi tarkastuskertomuksen kunnan tilinpäätökseen.

Kontaktinformation

Yhteystiedot

Johan Malm, KPMG
+46 (0) 70 95 29 107
johan.malm@kpmg.se