Hofors Kommun logo, länk till startsidaVaarallinen toiminta

Laki 1999:381, vaarallinen toiminta

Lain (1999:381) mukaan vaarallisten kemiallisten onnettomuuksien estämiseksi, sekä onnettomuuden seurausten minimoimisen vuoksi tulee mahdollisesti asianomaisia henkilöitä tiedottaa vallitsevista riskeistä ja toimista onnettomuuden sattuessa. Mikäli asut lähellä yritystä, jossa on kemiallista toimintaa, on erittäin tärkeää, että luet informaation kaikille perheenjäsenille, jotta he tietävät miten toimia onnettomuustilanteessa. Mikäli asut lähellä SEVESO-direktiivin mukaan korkealle vaatimusluokalle luokiteltua yritystä tai toimipistettä, saat kotiisi tietokansion. Mikäli toiminta asuinpaikkaasi lähellä on luokiteltu alhaiselle vaatimusluokalle SEVESO-direktiivin mukaan, löydät tarvittavan tiedon tältä sivulta.

Hoforsin kunnassa olevat toimipisteet, jotka ovat luokiteltu SEVESO-direktiivin mukaan korkealle vaatimusluokalle:

  • Ovako ja Aga Gas AB, Hofors

VMA

Mikäli yrityksessä tapahtuu onnettomuus joka voi vaikuttaa yrityksen toimintapisteen ulkopuolelle, aktivoidaan Tärkeä julkinen viesti VMA (Viktigt meddelande till allmänheten).

Hoforsin kunnassa sijaitsevat louhokset, jotka Seveso-lainsäädännön alla

Mikäli louhoksen räjäytyksissä käytetään yli 10 tonnia räjähdysaineita (perinteisesti patrunoitu tai hienokäsitelty ammoniumnitraattiemulsio) samalla kerralla, on louhos luokiteltu Seveso-toiminnan alhaiselle vaatimusluokalle.

Hoforsin kunnassa sijaitsee seuraavat louhokset:

Hästbo Bergtäkt – Svevian omistuksessa, sijaitsee kiinteistössä Västerhästbo 16:1.

Igeltjärns Bergtäkt – Swerock:in omistuksessa, sijaitsee kiinteistössä Vi 2:15.

Louhoksilla tuotetaan eri louhosmateriaaleja, joita käytetään rakennus- ja työmailla pääasiallisesti Ockelbo:n kunnan alueella. Tuotanto koostuu porauksesta, räjäytyksistä, hienontamisesta ja koneellista louhomateriaalien käsittelystä.

Kemiallisten aineiden riskit

Seveso-lainsäädäntö luokittelevia vaarallisia kemiallisia räjähdysaineita esiintyy louhoksilla. Räjähdysaineet ovat ammoniumpohjaisia ja ne voivat aiheuttaa hengitettynä tai nieltynä keuhko-ongelmia. Paloriski on suuri aineiden ollessa kontaktissa helposti syttyvien materiaalien kanssa.

Kontrolloimattoman räjähdyksn riski on pieni. Räjähdysaine sisältää eri aineosia, jotka eivät erikseen ole räjähdysherkkiä. Aineiden kuljetukseen tai käsittelyyn ei liity räjähdysriskiä. Vasta aineiden sekoitus porausreiässä juuri ennen räjäyttämistä tekee aineista räjähtävän seoksen. Tässäkään vaiheessa seos ei ole herkkä hankaukselle tai iskulle.

Kuinka sinua varoitetaan ja mitä sinun tulee tehdä?

Onnettomuuden sattuessa pelastuslaitos hälytetään. Pelastusjohtaja johtaa pelastustoimintaa onnettomuuspaikalla, ja työskentelee yhdessä pelastushenkilökunnan ja yrityksen asiantuntijoiden kanssa. Mikäli tilanne arvioidaan uhkaavana ympäröiville asuinalueille, lähettää pelastuslaitos Tärkeän julkisen viestin (Viktigt meddelade till allmänheten VMA). VMA-signaali kehottaa sinua pysymään sisätiloissa sekä sulkemaan ikkunat, ovet ja ilmastoinnin. Kuuntele radiosta lisää tietoa. Lisää tietoa löydät myös televisiosta sekä SVT-tekstitelevisiosta sivulta 599.

Toiminnan valvonta

Lain (1999:381) määräämää toiminnan valvontaa kemiallisten onnettomuuksien ennaltaehkäisemistä ja jälkiseurausten minimointia seuraa Lääninhallitus (Länsstyrelsen).