Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Kart- och mättjänster

Kartan visar var

Kartor och mätuppdrag

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Kart- och Lantmäterienheten är den enhet som ansvarar för kartor och utför olika mätuppdrag i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. Informationen om verksamheten finns på Sandvikens Kommuns webbplats.

Kartservice

När du behöver kartinformation, t.ex. kartutdrag i samband med bygglovsansökan eller vid ansökan om borrning för bergvärme ska du göra en beställning till Kart- och Lantmäterienheten.

Vid nybyggnad av bostadshus, industrier eller liknande ska du bifoga en nybyggnadskarta till din bygglovsansökan. Nybyggnadskartan visar tomten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Med hjälp av nybyggnadskartan kan du upprätta den situationsplan som också ska skickas med bygglovsansökan.

Mätservice

Kart- och Lantmäterienheten kan hjälpa dig om du behöver få mätningsarbete utfört på din fastighet. Mätningar kan behövas vid följande tillfällen:

Utstakning

I ditt bygglov kan det finnas krav på utstakning. Då sätter vi ut markeringar direkt på marken där byggnaden är tänkt att placeras. Efter det att huset eller anläggningen byggts kontrollerar vi att det ligger där bygglovet angav att det skulle placeras.

Gränsutvisning

Är du osäker på var gränsen går till din fastighet kan du beställa en gränsutvisning. Vid gränsutvisning kommer vi ut och markerar befintlig gräns.

För att återutsätta nya gränsrör eller ändra en gräns krävs en lantmäteriförrättning. I Hofors kommun görs det av Lantmäteriet. Mer information finns på www.lantmateriet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdragsmätning

Vi utför även uppdragsmätning på beställning.

Kartor

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har ett gemensamt kartstöd för kommuninvånarna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. I detta kartstöd finns bland annat kartskikt från översiktsplan, radonmätningar i klusterform, historiska kartor och detaljplaner. Kartor med olika skiktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CX-kartan är en karta som bygger på material från Lantmäteriet och kommunerna.

Karta - Hoforslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karta - Sandvikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Karta - Ockelbolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakta Kart- och lantmäterienhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning -
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken

Kontaktinformation

Besöksadress

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Odengatan 37
811 80 Sandviken

026-24 00 00
vgs@sandviken.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296