Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Dalgränsbussen

"Öppen skolskjuts" under terminstid (Dalgränsen - Hofors - Dalgränsen)

Den s k Dalgränsbussen är en öppen skolskjuts där resenärerna åker gratis. Detta gäller även andra resande än skolelever.

Bussen går fr o m den 19 augusti 2019 och alla skoldagar läsåret 2019/2020. Ordinarie hållplatser gäller.

Linjesträckning

Dalgränsen - Bodås - Hästbo - Prästhyttan - Torsåker - Wall - Petreskolan

Turlista Morgonturen

Dalgränsen 06:50
Bodås 07:00
Torsåker 07:15
Petreskolan 07:40 (cirka)

  • Endast avstigande på hållplats Torsåker (undantag: skolelever som kommer med anslutningsskjuts till Torsåker).
  • Efter Torsåker: påstigande på hållplatserna Wall, Spruthuset, Teas, Gamla Tjernelds väg och Åstjärn.

Turlista Eftermiddagsturen

Petreskolan 15:15
Torsåker 15:30
Dalgränsen 15:50 (cirka)

  • I Hofors: påstigande på hållplatserna Petreskolan och Böle.
  • I Torsåker: påstigande endast på hållplats Torsåker.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296