Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Skolskjuts och GDPR (Dataskyddsförordningen)

Behandling av personuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingar inom skolskjutsområdet. Så här behandlar vi dina personuppgifter:

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Person- och kontaktinformation (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress)
  • Uppgifter om skola, klass
  • I enstaka fall uppgifter om hälsotillstånd

Varifrån kommer personuppgifterna?
Vid ansökan om skolskjuts kommer uppgifterna från den sökande själv. I övriga fall kommer uppgifterna från kommunens elevsystem eller folkbokföringsregistret.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Kommunen behandlar dessa personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag, dvs handlägga skolskjutsärenden.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Allmänt intresse
  • Myndighetsutövning

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Uppgifterna lämnas till de företag som ska utföra transporterna.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas under den tid som är nödvändig för ändamålet, dvs att kunna handlägga skolskjuts för respektive elev.

Information om dina rättigheter
Du kan läsa mer om kommunens behandling av personuppgifter samt dina rättigheter som registrerad genom att klicka på länken i högra spalten.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296