Hofors Kommun logo, länk till startsidaVerksamhetsförlagd utbildning VFU

Samverkan mellan högskolans lärarutbildning och kommunen

Lärarutbildningen är en akademisk yrkesutbildning där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en integrerad del i kurser inom lärarprogrammen. Den verksamhetsförlagda utbildningen planeras i samverkan mellan högskolan och kommunen med syfte att utbilda lärare med den kompetens som examensordningen föreskriver.

Samverkan innebär för kommunen även att VFU är ett medel för långsiktig rekrytering av nya lärare samt för förskolors och skolors verksamhets- och kompetensutveckling.

Är du intresserad av VFU i Hofors Kommun?

Är du intresserade av VFU i Hofors kommun - ta kontakt med din högskola!

Kontaktinformation

Intendent

Anna Samuelsson
070-167 86 39
anna.samuelsson@hofors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Handlingsplan VFU.pdf Pdf, 221.2 kB.
(221.2 kB)