english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Frågor och svar (FAQ)

Hofors kommun följer noggrant utvecklingen om coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hofors kommuns förskolor och skolor är fortsatt öppna. Friska barn kan gå till förskolan och skolan. Sjuka barn, liksom vuxna, stannar hemma.

Vad gör Hofors kommun för att hindra smittspridning?
Vi har bland annat förstärkt informationen om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning. Vi informerar våra medarbetare att stanna hemma även vid lindriga symtom. I våra matsalar har vi ändrat våra rutiner vid servering och arbetar för att hålla avståndet.

Mitt barn är rädd för att bli smittat, är det ok om jag håller hen hemma?
Det är skolplikt i Sverige. Är ditt barn oroligt finns det stöd att få för elever.

Hur kan jag få reda på om någon är smittad på skola eller förskola?
Om personen väljer att berätta det själv. Hofors kommun kommenterar aldrig enskilda personers hälsotillstånd.

Jag som vårdnadshavare tillhör en riskgrupp, kan mitt barn gå till förskolan/skolan ändå?
Ja. Om inte andra rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten.

Vad gör skolan för att förebygga smittspridning?
Så här säger Folkhälsomyndigheten: För att minska risken för smittspridning ska barn/elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Barn/elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan/skolan.

Vad ska jag göra om mitt barn uppvisar symtom?
Håll barnet hemma till dess att barnet varit symtomfritt i två dagar innan hen går tillbaka till förskolan eller skolan.

Mitt barn är lite, lite snuvigt ska det vara hemma?
Ja. Har du något symtom ska du vara hemma. Vilka symtom som kan vara tecken på Covid-19 kan du läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om ett barn/elev blir sjuk under dagen
Så här säger Folkhälsomyndigheten: Om barn/elev insjuknar under dagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då barnet/elevens vårdnadshavare och bedömer om barnet/eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Vad gäller om förskolan/skolan stänger och mitt barn behöver omsorg pga att jag arbetar inom samhällsviktig verksamhet?
Länk till information om rätt till omsorg

Vad gäller om förskolan/skolan stänger och mitt barn har rätt till omsorg pga fysiska, psykiska eller andra skäl?
Länk till information om rätt till omsorg

Får jag någon ersättning om jag måste vara hemma från jobbet om ta hand om barn vid en stängning av förskola/skola?
Regeringen har tagit beslut om utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning. Länk till pressmeddelande från Regeringskanslietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller om jag som vårdnadshavare blir korttidspermitterad

  • Vårdnadshavare som blivit delvis permitterade (nedsättning i arbetstid) lämnar in nytt schema till förskolan/fritidshemmet. Ingen justering av avgiften görs.
  • Vårdnadshavare som blivit helt permitterade:
    Förskola: barnet har rätt till plats måndag – fredag kl 08:00-11:00 (meddela förskolan att du blivit permitterad). Ingen justering av avgiften görs.
    Fritidshem: barnet har inte rätt att vara på fritidshemmet, vårdnadshavaren blir dock inte av med platsen. Ingen avgift kommer att tas ut under den tid barnet inte har rätt till plats. Obs! För att avgift inte ska tas ut måste vårdnadshavare meddela kommunen: Kicki Österbacka, christina.osterbacka@hofors.se.

FAQ:n kan komma att uppdateras.