Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Yrkesvux

Yrkesvux i Hofors Kommun

Yrkesvux i Gästrikland är ett samarbete mellan Gästriklands kommuners vuxenutbildningar på gymnasial nivå. Målet är att varje kommuninvånare ska kunna erbjudas möjlighet att studera de kurser och utbildningar var och en önskar, oavsett bostadsort.

Yrkesvux i Hofors har tre utbildningar

  • Elektriker, 3 terminer - startar 18 januari 2021.
    Sista ansökningsdag 30 november 2020.
  • Verkstad, 3 terminer
  • Barn och fritid (barnskötare eller personlig assistent), 3 terminer

Vad är yrkesvux?

Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på personer med en yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Vem får delta i yrkesvux?

Satsningen på yrkesvux riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har behov av att ändra yrkesbana. Även nya svenskar som antingen behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en helt ny kan delta i yrkesvux.

Du kan även söka yrkesvux på andra orter.


Kontaktinformation

Ann-Louise Andersson, studie- och yrkesvägledare
070-086 00 32
vuxenutbildningen@hofors.se

Maria Damgaard, studiehandledare/studie- och yrkesvägledare
070-167 86 82
vuxenutbildningen@hofors.se

Linda Karlsson, rektor vuxenutbildningen
070-086 00 76
linda.karlsson@hofors.se