english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Björhagsskolan entré en vårdag

Vuxenutbildning

Du som läser till slutbetyg

På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att genomgå prövning begränsad i många kommuner och komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning. Detta gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021. Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

För mer information, se pressmeddelande:
Regeringskansliet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välkommen till vuxenutbildningen i Hofors kommun!

Den kommunal vuxenutbildning vänder sig till dig som inte tidigare haft chansen att studera eller till dig som vill ha en ny chans. Komvux består av:

 • Grundläggande vuxenutbildning som motsvarar grundskolan (för dig som vill komplettera eller läsa in grundskolan)
 • Gymnasial vuxenutbildning (för dig som vill komplettera eller läsa på gymnasienivå)
 • Utbildning i svenska för invandrare (för dig som är nybörjare i svenska språket)
 • Uppdragsutbildning

Undervisningen i vuxenutbildningen ska utgå från vuxnas erfarenheter och individuella förutsättningar. Den ska anpassas efter deltagarnas behov och intressen.

Vem får studera vid komvux?

För att få börja studera vid komvux ska du:

 • vara 20 år eller ha avslutad gymnasieutbildning
 • ha de kunskaper som krävs för att följa kursen (vissa kurser ställer särskilda krav)

Det är vad du kan just nu som avgör på vilken nivå du ska börja läsa. Har du förkunskaper i ett ämne behöver du inte börja från början. Komvux har ett antagningsutskott som beslutar i antagningsärenden.

Färre lektioner - mer självstudier

Eftersom kurserna i vuxenutbildningen har lägre timtal än motsvarande kurser i ungdomsskolan, blir studietakten relativt hög.

Studie- och yrkesvägledning, SYV

Det är viktigt att du planerar dina studier ordenligt redan från början. Detta får du hjälp med om du vänder dig till studie- och yrkesvägledare. Du kan få information om:

 • utbildningsvägar till olika yrken
 • arbetsuppgifter inom olika yrken
 • konkurrenssituationen vid olika utbildningar
 • vilka möjligheter du har att finansiera studierna
 • hur du utifrån din situation kan nå ditt studiemål
 • hur du kan lägga upp en personlig studieplanerin

Vill du ha tjänstledigt för att studera?

Enligt studieledighetslagen har du rätt att få ledigt för studier under vissa förutsättningar:

 • du måste ha haft samma arbete de senaste sex månaderna
 • du måste har arbetat sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren

Arbetsgivaren har dock rätt att skjuta upp ledigheten i sex månader. Sök därför tjänstledighet i god tid. Närmare upplysning kan du få genom din fackliga organisation.

Särskild prövning

Om du har läst på egen hand, kan du genomgå särskild prövning för att få betyg. Prövning sker enligt läroplan för kommunal vuxenutbildning. Prövningen är avgiftsbelagd. Den kostar 500 kr per kurs/betyg och prövning.

Studiefinansiering

Du kan få studiebidrag och lån efter CSN:s bestämmelser.

Mer information

Besöksadress
Björkhagsskolan
Edskevägen 18

Kontaktinformation

Ann-Louise Andersson,
studie- och yrkesvägledare
0290-77 15 15
vuxenutbildningen@hofors.se

Maria Damgaard, studiehandledare/studie- och yrkesvägledare
0290-77 15 14
vuxenutbildningen@hofors.se

Linda Karlsson, rektor vuxenutbildningen
070-086 00 76 linda.karlsson@hofors.se

Länkar