english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Prästkrage

Särskild utbildning för vuxna (särvux)

Den som har en utvecklingsstörning eller begåvningsmässig funktionsnedsättning pga förvärvad hjärnskada samt har fyllt 20 år, har rätt till särskild utbildning för vuxna (särvux).

Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla särvux och utbildning finns på grundläggande nivå (inklusive träningsskolenivå) och gymnasial nivå.

Hofors kommun erbjuder särvux genom samverkansavtal med Sandvikens kommun.