english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Språkintroduktion

Språkintroduktion på introduktionsprogrammet

Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.

Individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov

Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Kontaktinformation

Lotta Storm, programavnsvarig och lärare

lotta.storm@utb.hofors.se

 

Mer information

Kontakter med Integrationsenheten

Besöksadress: Gillegatan 2, Hofors

Inger Elisson-Wigö, integrationssamordnare
073-809 41 30
inger.ew@hofors.se