Hofors Kommun logo, länk till startsida


Värnaskolan

Värnaskolan

Välkommen till Värnaskolan!

På Värnaskolan finns elever från förskoleklass (6-åringar) till årskurs 3.

Vårt fritidshem är uppdelat på tre avdelningar med egna lokaler. På varje avdelning finns ca 30-35 barn. Skolan har även en förberedelseklass för nyanlända samt en särskild undervisningsgrupp.

På skolområdet finns Värnahallen, där inomhusdrotten bedrivs. Skolan har även en stimulerande utemiljö med stora lekytor. I anslutning till skolan finns Skolskogen med uteklassrum, grillplatser, kojor och härlig natur. 

Värdegrund

Skolan upplevs som trygg och vårt värdegrundsarbete har gett goda effekter. Vi arbetar efter våra ledstjärnor, TRYGGHET, TRIVSEL OCH RESPEKT. Vi har organiserade rastaktiviteter och fritidspedagoger förstärker värdegrundsarbetet i klasserna.

Vi har ett mycket väl fungerande elevhälsoarbete, där elevhälsans personal ingår.

Helhetsynen på eleverna är viktig och all personal på skolan arbetar för att eleverna ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Målet är att alla elever når de mål som läroplanen anger.

Mer information

Besöksadress
Värnavägen 5

Postadress
Hofors kommun
Värnaskolan
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Rektor

Stefan Danielsson
0290-77 16 02
stefan.danielsson@hofors.se

Administratör/expedition

Marita Söderström
070-086 02 47
marita.soderstrom@hofors.se

Övriga telefonnummer
Måltid: 070-086 01 14
Lokalvård: 070-086 01 15,
070-086 01 16
Vaktmästare: 070-713 41 79
Skolsköterska: 070-294 73 15
Skolkurator: 070-086 02 71 
Fritidshem 1906: 070-414 12 84
Fritidshem 1913: 070-414 13 24

Kontakta Marita Söderström på skolexpeditionen om ni inte når den ni söker.