Hofors Kommun logo, länk till startsida


Lillåskolan - Fritidshem

Fritidshem

Fritidshem på Lillåskolan

Fritidshemmet ligger i nära anslutning till skolan och här arbetar pedagogerna i förskoleklassen samt i år 1 och 2.

Fritidshemmet har öppet från 06:30-08:00 samt 12:45-17:30. Vid behov förlängs öppettiden till 18:30.

Morgonfritids

På morgonen ägnar vi oss åt lugna aktiviteter som att läsa en bok, spela spel, pussla eller bygga.

Klockan 07:15 äter vi frukost tillsammans. Efter frukosten går barnen ut på skolgården till dess att skolan börjar.

Eftermiddagsfritids

Efter skoldagens slut kommer alla fritidsbarn och anmäler sig för att vi ska stämma av vilka barn och vuxna som är på fritids under eftermiddagen. Sedan går vi oftast ut en stund på skolgården för att röra på oss och få lite luft.

Mellanmålet är uppdelat på två grupper. De yngre barnen äter kl 13:45 och de äldre kl 14:00.

För att undvika ev missförstånd vill vi att alla ändringar, t ex om ditt barn ska gå hem själv eller hämtas av någon annan vuxen, görs muntligen av er föräldrar eller skrivs i kontaktboken som ditt barn har fått av sin klasslärare