english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Solbergaskolan

Solbergaskolan

Välkommen till Solbergaskolan!

På Solbergaskolan finns elever från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemsverksamhet före och efter skoltid bedrivs i gamla kommunalhuset.

Skolan mitt i byn

Här finns förskoleklass, grundskola, fritidshem och ett eget tillagningskök.

För oss på Solberga skola är helhetssynen på eleven viktig. Vi strävar efter att ge eleverna en känsla av sammanhang, meningsfullhet och helhet. Lärandet ska vara lustfyllt och det handlar om att utvecklas som människa och att erövra nya kunskaper. Vi arbetar med olika lärmetoder, uppmuntrar de praktiska arbetssätten.

Vår fantastiskt vackra och kulturella närmiljö lockar till många spännande och givande lektioner, upplevelser och aktiviteter utomhus.

Vi har ett gott samarbete med elevhälsan och ett väl fungerande elevvårdsarbete.

Vårt fritidshem som finns i det vackra gamla kommunalhuset kompletterar skolan och eleverna erbjuds aktiviteter efter behov och intresse.

Våra medarbetare har ett mycket bra samarbete, vi tar tillvara varandras kompetenser och engagerar oss för alla elever.

Traditioner

  • Starten på det nya läsåret firas med tal av rektor, olika aktiviteter och gemensamt fika
  • Hälsovecka med varierat innehåll
  • Traditionsenligt luciafirande
  • Skolavslutning i kyrkan med sång och musik av våra elever

Mer information

Besöksadress
Berlins väg 4, Torsåker

Postadress
Hofors kommun
Solbergaskolan
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Mari Rickardsson, rektor
070-086 00 12
mari.rickardsson@hofors.se

Johanna Stork, skoladministratör/exp
070-414 12 63
johanna.stork@hofors.se


Övriga telefonnummer
Måltid: 070-086 01 20
Lokalvård: 070-086 01 21
Vaktmästare: 070-289 92 11
Skolsköterska: 070-289 92 05
Skolkurator: 079-072 90 00
Fritidshem: 072-858 22 58
Förskoleklass: 072-857 22 58

Kontakta Johanna Stork på skolexpeditionen om ni inte når den ni söker.

Elevers frånvaro ska alltid anmälas till skolan, fritidshem samt till matbespisning för elev som har specialkost.

Sjukanmälan kl 7:30-8:00 till klasslärarna.
Fritidshem: 070-858 22 58
Matbespisning: 070-089 01 20

Sjukanmäl även berörd elev till taxi 0270-741 75.