english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Petreskolan

Petreskolan

Välkommen till Petreskolan!

På Petreskolan finns elever från årskurs 4 till årskurs 9. På skolan finns också ett fritidshem för elever i årskurs 4-6.

Om skolan

Petreskolan byggdes 1967 och har fått sitt namn efter släkten Petre som i 200 år var ägare till Hofors Bruk. Den mest kände i släkten var Thore Petre, som var både brukspatron och riksdagsman. Han arbetade mycket för att barnen skulle få gå i skolan, något som inte alls var självklart under det tidiga 1800-talet.

Skolans värderingar

Alla ska ha möjlighet att lära sig så mycket som möjligt varje skoldag och se framemot nästa skoldag.

Du är i skolan för att lära dig så mycket som möjligt. Genom att du alltid försöker ditt bästa, både i skolarbetet och i arbetet med läxor, kommer du att ha stora möjligheter att lyckas.

För att lyckas och därmed så småningom få större möjlighet att välja den utbildning som du helst önskar krävs att du arbetar och går in för ditt skolarbete. Det är särskilt viktigt att du satsar mycket på att utveckla det svenska språket. Därför är det bra att du läser och skriver mycket.

För att du och dina klasskamrater ska lyckas i skolarbetet krävs det att du hjälper till att skapa arbetsro. Det gör du genom att utnyttja all tid i skolan till att arbeta koncentrerat med de olika uppgifter som möter dig. Arbetsro skapas i en lugn och trivsam arbetsmiljö. Därför är det speciellt viktigt att du inte stör dina kamrater. Lika viktigt är det att du alltid använder ett vårdat språk.

För att alla elever vid Petreskolan ska lyckas, är varje elevs sätt att vara betydelsefullt. Du kan, genom att vara en god kamrat och ett gott föredöme, se till att sprida arbetsglädje och därmed bättre resultat i arbetet, både för dig själv och dina klasskamrater.

Därför bör du:

  • alltid försöka göra ditt bästa i skolan
  • sköta dina läxor
  • vara en god kamrat
  • använda ett vårdat språk
  • ge dina klasskamrater arbetsro
  • lyssna på de vuxna i skolan
  • komma i tid till lektionerna

Mer information

Besöksadress
Göklundsvägen 27

Postadress
Hofors kommun
Petreskolan
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Stefan Danielsson, tf rektor
070-086 00 21
stefan.danielsson@hofors.se

Magnus Ek, bitr rektor
070-167 08 01
magnus.ek@hofors.se

Britt-Marie Hammarström, skoladministratör/expedition
0290-77 15 62
070-167 08 48
britt-marie.hammarstrom@
hofors.se

André Jönsson, skoladministratör/exp
070-086 02 69
andre.jonsson@hofors.se

Malin Eriksson, studie- och
yrkesvägledare
070-167 80 88
malin.eriksson@hofors.se

Övriga telefonnummer
Måltid: 070-086 01 18
Lokalvård: 070-414 12 81
Vaktmästare: 070-414 12 88
Skolsköterska:
070-167 08 05 (7-9)
070-086 00 13 (4-6)
Skolkurator: 070-086 02 10
Fritidshem: 070-086 01 79

Kontakta Britt-Marie Hammarström på skolexpeditionen om ni inte når den ni söker.