english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunTvå pojkar med ipads i händerna

Digitala verktyg i utbildningen

Surfplattor och Chromebooks i skolorna i Hofors kommun

Under våren 2015 påbörjade Hofors kommun sin satsning på ökad digitalisering i skolan. Målet var att alla elever i grund och gymnasieskolan ska ha tillgång till en egen surfplatta i utbildningen.

Det digitala verktyget används för att möjliggöra en likvärdig utbildning samt för att ge möjlighet att nå alla de digitala krav som specificeras i styrdokumenten.

Rent konkret innebär detta att elever i Hofors kommun ges möjlighet att låna en surfplatta (iPad eller Chromebook) från skolan. Enheten är förinstallerad med applikationer för att skriva text, skapa digitala presentationer, fotografera m.m.. Enheten erbjuder också praktiska verktyg som exempelvis diktafon, talsyntes samt möjlighet att få tillgång till inlästa läromedel.