english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunPennor i mugg

Grundskola & förskoleklass

Välkommen till Hofors grundskola!

Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform för 6-åringar. Verksamheten bedrivs vid grundskolorna och präglas av integration med eleverna i grundskolans tidiga årskurser.

Grundskola

Grundskolans undervisning i årskurs 1 - 9 är obligatorisk. Arbetet med läs- och skrivförmåga samt matematik prioriteras liksom behov av särskilt stöd.

Skolorna ska genomföra nationella diagnoser och prov. Betyg sätts i åk 6 - 9. För att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram måste eleven efter åk 9 ha godkända betyg i svenska (alt. svenska som andraspråk), engelska och matematik. Den som väljer att studera på ett yrkesprogram måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, dvs totalt åtta. För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i ytterligare nio ämnen, dvs totalt tolv.

Kontaktinformation

Lillåskolan
(Förskoleklass - åk 6)
070-086 00 75 (exp)
070-086 00 12 (rektor)
070-784 69 64 (bitr rektor)

Petreskolan
(Åk 4 - 9)
0290-77 15 62 (exp)
070-086 00 21 (rektor)
070-167 08 01(bitr rektor)

Solbergaskolan
(Förskoleklass - åk 6)
070-414 12 63 (exp)
070-086 00 12(rektor)

Värnaskolan
(Förskoleklass - åk 3)
070-086 02 47 (exp)
070-086 00 21 (rektor)