Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Grundskola & förskoleklass

Välkommen till Hofors grundskola!

Förskoleklass

Förskoleklass är en frivillig skolform som erbjuds 6-åringar. (Fr o m höstterminen 2018 blir förskoleklass en obligatorisk skolform.) Verksamheten bedrivs vid grundskolorna och präglas av integration med eleverna i grundskolans tidiga årskurser. Förskoleklass erbjuds fyra timmar per dag med lunch samt skolskjuts för skolskjutsberättigade elever enligt Hofors kommuns skolskjutsregler.

Grundskola

Grundskolans undervisning i årskurs 1 - 9 är obligatorisk. Arbetet med läs- och skrivförmåga samt matematik prioriteras liksom behov av särskilt stöd.

Skolorna ska genomföra nationella diagnoser och prov. Betyg sätts i åk 6 - 9. För att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram måste eleven efter åk 9 ha godkända betyg i svenska (alt. svenska som andraspråk), engelska och matematik. Den som väljer att studera på ett yrkesprogram måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, dvs totalt åtta. För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i ytterligare nio ämnen, dvs totalt tolv.

Information till vårdnadshavare angående inloggning till Infomentor

Inloggningsmetoden till Infomentors portal för vårdnadshavare har ändrats. Istället för en pinkod kommer ni nu att använda er e-legitimation för att logga in.

Denna förändring grundar sig i två ambitioner. Först och främst vill vi erbjuda er och era barn en säkrare digital vardag. Vår andra ambition är att vi vill göra portalen mer tillgänglig för er, när ni behöver den, vart ni än är.

De e-legitimationer vi stödjer idag är BankID på fil, mobilt BankID samt Telias e-legitimation på fil eller kort. Du kan läsa mer om hur en e-legitimation fungerar eller hur du skaffar det här: http://www.e-legitimation.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med det vill vi önska er en fortsatt god sommar!

Kontaktinformation

Lillåskolan
(Förskoleklass-åk 6)
070-453 17 10 (rektor)

Petreskolan
(Förskoleklass-åk 9)
0290-77 15 62 (exp)
070-414 12 80 (rektor)
070-167 08 57 (bitr rektor)

Solbergaskolan
(Förskoleklass-åk 6)
070-414 12 63 (exp)
070-414 12 74 (rektor)

Värnaskolan
(Förskoleklass-åk 6)
070-086 02 47 (exp)
070-086 00 21 (rektor)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296