Hofors Kommun logo, länk till startsidaGrundsärskola

Välkommen till Hofors grundsärskola!

Grundsärskolan (årskurs 1-9) finns i lokaler vid Petreskolan.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska, så långt det är möjligt, motsvara grundskolans.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskolan. Denna är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.