english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunUppsägning av plats

När eleven inte längre är i behov av fritidshem ska platsen sägas upp genom kommunens e-tjänst eller på avsedd blankett.

Uppsägningstiden är en (1) månad och gäller från det datum då uppsägningen kommit in till Hofors kommun. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden.