Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Barn målar med vattenfärger

Fritidshem

Välkommen till fritidshemsverksamheten i Hofors kommun!

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för barn 6-12 år i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Barn har rätt till plats i fritidshem före och efter skoltid när vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar. Under skollov finns möjlighet att ha en tillfällig placering på fritidshem om behov finns.

Fritidshem i kommunen

Fritidshem finns på Värnaskolan, Lillåskolan och Solbergaskolan.

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se

Katarina Johansson, skolchef
070-086 01 54
katarina.johansson@hofors.se

Inger Bexelius Lange, barn- och grundskolechef
070-414 13 26
inger.bexelius.lange@hofors.se