english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunBarn målar med vattenfärger

Fritidshem

Välkommen till fritidshemsverksamheten i Hofors kommun!

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för barn 6-12 år i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Huvudmannen, Hofors kommun, har det yttersta ansvaret för fritidshemmen. Fritidshemmen ligger i anslutning till grundskolorna och leds av rektor. Fritidspedagoger tillsammans med annan personal planerar och bedriver undervisningen vid fritidshemmen.

Fritidshem i kommunen

Fritidshem finns på Värnaskolan, Lillåskolan, Solbergaskolan och Petreskolan.

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se

Ylva Appelgren, skolchef
070-167 86 09
ylva.appelgren@hofors.se

Mari Rickardsson, t f rektor Lillåskolan
070-086 00 12
mari.rickardsson@hofors.se

Magnus Ek, bitr rektor Petreskolan
070-167 08 01
magnus.ek@hofors.se

Mari Rickardsson, rektor Solbergaskolan
070-086 00 12
mari.rickardsson@hofors.se

Stefan Danielsson, rektor Värnaskolan
070-086 00 21
stefan.danielsson@hofors.se