Hofors Kommun logo, länk till startsidaStarta fristående förskola eller fritidshem

Starta fristående förskola eller fritidshem i Hofors kommun

Den som vill starta fristående förskola eller fritidshem (som inte tillhör en fristående grundskola) ska ansöka om godkännande i den kommun där verksamheten ska bedrivas.

Ansökan

Ansökningsblankett och riktlinjer för att starta och bedriva fristående förskola eller fritidshem finns under rubriken Dokument. Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast sex månader före startdatum.

Avgifter

Ansökan om att starta fristående verksamhet 35 000 kr.
Ansökan om ändring av redan godkänd verksamhet 25 000 kr.

Mer information

Ansökan skickas (senast 6 månader före startdatum) till:
Hofors kommun
Barn- och utbildningsnämnden
813 81 HOFORS

Kontaktinformation

Skolchef

Ylva Appelgren
0290-77 16 00
ylva.appelgren@hofors.se

Dokument