Hofors Kommun logo, länk till startsidaStarta fristående förskola eller fritidshem

Starta fristående förskola eller fritidshem i Hofors kommun

Den som vill starta fristående förskola eller fritidshem (som inte tillhör en fristående grundskola) ska ansöka om godkännande i den kommun där verksamheten ska bedrivas.

Skärpta krav

Den 1 januari 2019 skärptes kraven för enskilda huvudmän som vill bedriva fristående förskola eller fritidshem. Detta innebär att kommunen ska bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning och tillsyn. De nya bestämmelserna gäller insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar.

För befintliga huvudmän

De skärpta kraven gäller även huvudmän som redan har fått godkännande att bedriva fristående förskola eller fritidshem. Vid tillsyn av verksamheten kommer kommunen att pröva om huvudmannen uppfyller de nya kraven.

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla detta till kommunen inom en månad efter att bytet ägt rum.

Ansökan

Ansökningsblankett och riktlinjer för att starta och bedriva fristående förskola eller fritidshem finns under rubriken Dokument. Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast sex månader före startdatum.