Hofors Kommun logo, länk till startsida


Vår barnsyn

Vi väljer att se barn som kompetenta, nyfikna och förväntansfulla individer, som tillsammans med andra utforskar och försöker förstå omvärlden.

För oss betyder det att vi måste sträva efter:

  • att möta barnen med lyhördhet, respekt och glädje.
  • att barnen ska göras delaktiga i beslut som rör deras vardag.
  • att erbjuda en stimulerande pedagogisk miljö som ger näring åt fantasi, kreativitet och lusten att lära.

Det här är en formulering vi kommit överens om tillsammans med Eken och Kanaljen. Den ska vara ett stöd i vårt arbete, och i samtalet mellan de vuxna som möter barnen varje dag.

Det är ett ställningstagande vi måste ta ansvar för, det ska lägga grunden för vår pedagogiska verksamhet.