Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Föräldrarpåverkan

Att påverka som förälder

Förskola och fritidshem håller generellt en hög kvalitet i Hofors. Har du synpunkter på verksamheten vill vi gärna ta del av dessa. Ta i första hand kontakt med ansvarig personal och chef.

Bestämmelser kring utvecklingssamtal

Minst en gång per år ska personalen och barnets föräldrar ha ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Ni är också välkommen att delta i planerade föräldramöten som de olika enheterna bjuder in till. Enheten ska ha rutiner för att ta emot förslag och synpunkter.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296