Hofors Kommun logo, länk till startsida


Grön flagg

Grön flagg inom Norra förskolan

Norra förskolan är certifierad inom Grön Flagg. Arbetet med Grön Flagg kan kopplas ihop med förskolans läroplansmål.

Stiftelsen Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent, HSR, är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Hållbar utveckling, med andra ord.

Arbetet i Grön Flagg sker cykliskt i perioder på ungefär ett till två år. I början av varje period väljer förskolan ut tre områden som de vill förbättra och utveckla. Varje område kopplas till ett av Grön Flaggs sex teman: Klimat och energi, konsumtion, kretslopp, livsstil och hälsa, närmiljö och vattenresurser.

Pågående arbeten inom temat Närmiljö

Just nu arbetar Norra förskolan med följande tre områden inom temat Närmiljö:

  • Förskolegården: Med syfte att skapa fler mötesplatser för barnen där de kan utmanas på fler sätt med mer möjligheter för utforskning. Vi vill stimulera barnens kroppar, sinnen och intellekt genom att exempelvis bygga hinderbanor, skapa upplevelser för fler sinnen och problemlösning. Barnen ska ges utrymme i processen och deras intressen ska ligga till grund för hur gården utformas.
  • Besök och upptäck närområdet: Barnen ska ges möjlighet att utforska områden som finns runt omkring förskolan. Vi ska använda oss av de möjligheter som finns i vår närmiljö såsom att besöka skogen och återvinningsstationen för att tillsammans undersöka hur det ser ut omkring oss, samtala om exempelvis allemansrätten och kring naturen.
  • Vår hembyggd- Hofors: Vi vill att barnen ska lära känna och vara stolt över sin hemort. Vi ska samtala kring Hofors och dess historia, besöka platser på orten såsom teater, bibliotek och hembygdsgård. Barnen ska utmanas i frågor kring vad de gillar med orten och hur de önskade att det skulle vara.

När arbetet med de tre utvecklingsområdena känns färdigt rapporterar förskolan till HSR, som ger återkoppling. Därefter påbörjas en ny omgång av Grön Flagg med nya områden att förbättra och utveckla. På så sätt får förskolan ett långsiktigt hållbarhetsarbete som kontinuerligt fördjupas.