Hofors Kommun logo, länk till startsida


Utvecklingsarbete

Utvecklingsarbete inom Norra förskolan

Inom Norra förskolan bedrivs just nu utvecklingsarbete inom en rad olika områden:

Utomhusmiljön

Norra förskolan bedriver just nu ett utvecklingarbete med att förbättra utomhusmiljön på förskolorna. En särskild miljögrupp har varit på studiebesök på andra förskolor och fått inspiration till roliga och lärorika lekmiljöer för barnen. Tillsamman med en arkitet har sedan utformningen av mijön börjat ta form. Stjärnfallet, Solen och Månen var först ut av de tre förskolorna med att sätta spadarna i marken.

Sopsortering

Miljögruppen på förskolorna har under en längre tid jobbat för att få möjlighet till sopsortering i direkt anslutning till förskolebyggnaderna med syftet att förenkla miljöarbetet med barnen. Detta är äntligen i startgroparna och snart står de nya sopsorteringskärlen på plats.

Surfplattor

Alla pedagoger i förskoleverksamheten har fått tillgång till varsin Ipad som har till syfte att förenkla och utveckla möjligheterna till dokumentation, reflektion, samspel och lärande tillsammans med barnen.

Värdegrundsarbete

Hofors Kommun satsar extra på arbetet med värdegrund ute på arbetsplatserna och därför har "Värdegrundsledare" utbildats inom varje enhet. Värdegrundsledarna skall, med stöd av sina chefer, arbeta kontinuerligt för den goda arbetsplatsen.