english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Robertsholms förskola

Sonnie Eklund - Förskolechef för kanaljens förskola

Lotta Nordström är rektor för Robertsholms förskola.
073-981 93 14
ann-charlotte.nordstrom@hofors.se

Förskoleavdelningar

  • Smältarbo, 070-086 00 58
  • Björnbo, 070-086 00 57
  • Ugglebo, 070-086 00 59
  • Trollebo, 070-086 00 56
  • Utvecklingspedagog, 070-086 02 97
  • Administratör, 070-289 92 04
  • Måltid, 070-086 00 55
  • Lokalvård, 070-086 01 07