english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Persfallets förskola

Sonnie Eklund - Förskolechef för kanaljens förskola

Lotta Nordström är rektor för Persfallets förskola.
073-981 93 14
ann-charlotte.nordstrom@hofors.se

Förskoleavdelningar

 • Gläntan, 070-086 00 34
 • Gullvivan, 070-086 00 35
 • Svampen, 070-086 00 36
 • Solen, 070-086 00 38
 • Månen, 070-086 00 37
 • Stjärnfallet, 070-086 00 27
 • Utvecklingspedagog, 070-086 02 97
 • Administratör, 070-289 92 04
 • Måltid Gläntan/Gullvivan/Svampen, 070-086 01 08
 • Måltid Solen/Månen/Stjärnfallet, 070-086 01 10
 • Lokalvård Gläntan/Gullvivan/Svampen, 070-086 01 16
 • Lokalvård Solen/Månen/Stjärnfallet, 070-086 01 11

Mer information

Besöksadresser
Persfallsvägen 7 (Gläntan, Gullvivan, Svampen)
Granvägen 12 (Solen, Månen och Stjärnfallet)

Postadress
Hofors kommun
Persfallets förskola
813 81 Hofors