english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Ekens förskola

Eken

Välkommen till Ekens förskola!

På Ekens förskola finns plats för ca 60 barn fördelade på fyra avdelningar. En 1-årsavdelning och en 2-årsavdelning i det ursprungliga huset. En 3-4-årsavdelning och en 4-årsavdelning i modulen som sedan höstterminen 2016 finns i anslutning till förskolans gård.

Tillsammans med Regnbågen, som ligger ca 1,5 km bort, strävar vi efter att så långt som möjligt ha åldershomogena grupper. Vår tanke med det är att under en längre period kunna bygga relationer mellan barn, pedagoger och föräldrar, som är till fördel för barnens lärande. Det ger oss också en större möjlighet att erbjuda en pedagogisk miljö som passar barnens ålder.

I slutet av sommaren det året barnen fyller fyra år flyttar de tillsammans med
sina pedagoger till Regnbågens förskola. Flyttning mellan avdelningarna sker
vecka 33 varje år. 

Hösten 2021 kommer Regnbågen flytta in i en nybygd förskola.

Vår barnsyn

Vi väljer att se barn som kompetenta, nyfikna och förväntansfulla individer, som tillsammans med andra utforskar och försöker förstå omvärlden.

För oss betyder det att vi måste sträva efter:

  • att möta barnen med lyhördhet, respekt och glädje.
  • att barnen ska göras delaktiga i beslut som rör deras vardag.
  • att erbjuda en stimulerande pedagogisk miljö som ger näring åt fantasi, kreativitet och lusten att lära.

Det här är en formulering vi kommit överens om tillsammans med Regnbågen och Kanaljen. Den ska vara ett stöd i vårt arbete, och i samtalet mellan de vuxna som möter barnen varje dag.

Det är ett ställningstagande vi måste ta ansvar för, det ska lägga grunden för vår pedagogiska verksamhet.

Reggio Emilia

I arbetet på Eken låter vi oss inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. För barnen innebär det bland annat att vi erbjuder en pedagogisk miljö som ger möjlighet till möten och utforskande och tillgång till många olika material.

Mer information

Besöksadress
Nyängsgatan 2

Postadress
Hofors kommun
Ekens förskola
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Sonnie Eklund, rektor
070-414 12 89
sonnie.eklund@hofors.se
Besöksadress: Förskolekontoret Rönningsgatan 22

Ann-Sofie Jakobsson, Assistent/exp
0290-77 15 36
070-289 92 04
ann-sofie.jakobsson@hofors.se
Besöksadress: Förskolekontoret Rönningsgatan 22

Övriga telefonnummer
Nyckelpigan: 070-086 00 61
Sländan: 070-086 00 62
Fjärilen: 070-086 02 53
Humlan: 070-086 02 88
Kök: 070-086 00 63

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Södra förskolans arbetsplan 2020-2021.pdf
(2.7 MB)