Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Kommunala rådet för funktionshindrade

Kommunala rådet för funktionshindrade i Hofors Kommun

KRF - Ett organ för samråd och ömsesidig information

Kommunens råd för funktionshindrade (KRF) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionshindrades riksorganisationer inom kommunen. Rådet är en viktig kanal till de funktionshindrade i samhället, som i hög grad omfattas av kommunala beslut. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296