Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Anhörigstöd

Till anhöriga/närstående

För att underlätta livssituationen

Anhörigstöd vänder sig till anhöriga/närstående för att underlätta livssituationen både för den som hjälper och för den som får hjälp. Frågor om anhörigstöd besvaras av personal på aktivitetsdelen Orren.

Väntjänstuppdrag förmedlas av Hantverkarns reception,

Tolv timmar fri avlösning  

Du som är anhörig och som på olika sätt ger stöd och hjälp till närstående i hemmet kan erbjudas tolv timmar kostnadsfri avlösning per månad i hemmet. För att ha rätt till tolv timmars fri avlösning ska inga övriga insatser från kommunen vara beviljad.

Närstående kan ansöka hos biståndshandläggare om kostnadsfri avlösning.

Kontaktinformation

Frågor om anhörigstöd besvaras av personal på aktivitetsdelen Orren
0290 - 77 16 92

Telefontid kl 08.30-09.30 helgfria vardagar

Väntjänstuppdrag förmedlas av Hantverkarns reception
0290 - 77 16 97
Telefontid helgfria vardagar

 

 

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296