Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Kommunfullmäktige håller möte den 25 april

Kommunfullmäktige håller möte och demokraticafé på Folkets Hus den 25 april

Demokraticafé, kl. 16:30-17.15

Har du frågor och synpunkter som rör kommunens verksamhet?
Nu kan du över en kopp kaffe träffa kommunfullmäktiges ledamöter och ta upp frågor som du tycker är viktiga. Du kan lämna in din fråga i förväg till kommunkansliet, men det går också bra att ställa den direkt på plats.

Fullmäktigesammanträde, kl. 17.30

På kommunfullmäktiges sammanträde kommer följande ärenden att behandlas:

 • Allmänhetens frågestund
 • Information revision
 • Information Gästrike Återvinnare
 • Information Trädgårdsstaden steg 1
 • Entledigande/fyllnadsval
 • Val av nya ledamöter till Kommunstyrelsens arbetsutskott m.m
 • Interpellation till kommunalrådet om certifiering av utbildningar inom kommunen, besvarande
 • Föredragning av årsredovisning 2016, revisorernas berättelse samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Årsredovisning 2016
 • Anvisningar och preliminära ramar för verksamhetsplan 2018-2020
 • Personalpolitiskt program (PPP) för Hofors kommun och Hoforshus
 • Hofors kommuns Framtidsstrategi
 • Motion om att avskaffa allmän visstid
 • Motion om handbok om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, anmälan
 • Rapportering till kommunfullmäktige

Handlingar till ärendena finns tillgängliga på kommunkontoret, Granvägen 8, Hofors.

Vid Allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunens politiker. Frågorna ska ha kommunalpolitisk inriktning. Kommunmedborgarna har även möjlighet att inlämna förslag/ärenden som ligger inom kommunens verksamhet, s.k. medborgarförslag.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296