Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Årets första fullmäktigesammanträde och demokraticafé

Kommunfullmäktige håller möte och demokraticafé på Folkets Hus den 21 februari

Demokraticafé, kl. 16:30-17.15

Har du frågor och synpunkter som rör kommunens verksamhet?
Nu kan du över en kopp kaffe träffa kommunfullmäktiges ledamöter och ta upp frågor som du tycker är viktiga. Du kan lämna in din fråga i förväg till kommunkansliet, men det går också bra att ställa den direkt på plats.

Fullmäktigesammanträde, kl. 17.30

På kommunfullmäktiges sammanträde kommer följande ärenden att behandlas:

 • Allmänhetens frågestund
 • Information från revisionen
 • Antagande av detaljplan för del av fastigheten Hofors 5:14 samt del av Hofors Folketshusföreningsområde
 • Förvärv av Gamla HAIF:ares fem campingstugor på fastigheten Edsken 4:31
 • Avgift för bårtransport
 • Taxa för dödsboförvaltning
 • Interpellation om certifiering av utbildningar inom kommunen, anmälan
 • Medborgarförslag om utveckling av kulturhistoriska lämningar, besvarande
 • Medborgarförslag om idrottsmuseum, besvarande
 • Medborgarförslag om bilder av kända Hoforsprofiler vid Hofors busstation och järnvägsstationen i Robertsholm, besvarande
 • Medborgarförslag om anläggning i anslutning till Edskens Bad & Camping, anmälan

Rapportering av meddelanden till Kommunfullmäktige

Handlingar till ärendena finns tillgängliga på kommunkontoret, Granvägen 8, Hofors.

Vid Allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunens politiker. Frågorna ska ha kommunalpolitisk inriktning. Kommunmedborgarna har även möjlighet att inlämna förslag/ärenden som ligger inom kommunens verksamhet, s.k. medborgarförslag.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296