Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Resultat för medborgarundersökning i Hofors kommun

SCB:s medborgarundersökning är en attitydsundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.
Nu har rapporten från höstens undersökning publicerats och den visar att nöjdheten bland de boende i kommunen har ökat från tidigare år.
- Det är positivt att den pekar uppåt, men vi får inte blunda för de områden som medborgarna tycker att vi bör förbättra, säger Mimmi Abramsson, kommunchef.

Medborgarundersökning Hofors kommun

SCB:s medborgarundersökning är en attitydsundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.
Nu har rapporten från höstens undersökning publicerats och den visar att nöjdheten bland de boende i kommunen har ökat från tidigare år.
- Det är positivt att den pekar uppåt, men vi får inte blunda för de områden som medborgarna tycker att vi bör förbättra, säger Mimmi Abramsson, kommunchef.

Undersökningen gjordes mellan femte september och den åttonde november 2016 och 41 procent av det urval på 600 personer mellan 18-84 år svarade på enkäten i Hofors kommun.
- Vi vill tacka alla medborgare som har svarat på enkäten. Alla svar och synpunkter från medborgarna är otroligt viktiga för oss, säger Mimmi Abramsson, kommunchef.
Analysmodellen som använts i medborgarundersökningen kallas Nöjd-Kund-Index (NKI) vilket är uppbyggt dels av ett mått på den totala nöjdheten och på en del faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland medborgare i kommunen.
Det SCB har analyserat är svaren på hur man som innevånare uppfattar kommunen och enligt rapporten från SCB är tryggheten och bostäder i kommunen områden som bör prioriteras.

Läs hela rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296