Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Vänortsutbyte

Bidrag för vänortsutbyte inom kultur

Bidrag kan utgå till skolklasser och föreningar med säte i Hofors kommun som bedriver utbyte med förening utanför Sverige.

Ansökningsförfarande

 • Bidrag utgår med 0,6% (ca 260 kr) av ett basbelopp (avrundas till närmaste 10-tal kronor) per person.
 • Bidrag utgår med högst 15% (ca 6 600 kr) av ett basbelopp per år och förening.
 • Utbytet/resan bör omfatta minst fem dagar, resdagar inräknade.
 • Föreningen måste ansöka om bidrag senast två månader före avresedatum.
 • Till ansökan ska bifogas:
  - Program för resan
  - Kostnadskalkyl
 • Bidrag till ett och samma arrangemang kan endast utgå från en kommunal instans.
 • När Hofors kommun gästas av utländsk förening står lämplig instans hos kommunen som värd för en kamratmåltid till en rimlig kostnad.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296