Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Övriga bidrag

Övriga bidrag inom kultur

Syfte med bidraget är att föreningen ges möjlighet att utveckla något nytt, prova på något speciellt som väcker intresse för musik, teater, litteratur, arkitektur, konst, konsthantverk, film och dans eller samtida/framtida konstuttryck. Bidrag kan också ges till förening som anordnar något för/inom kommunens prioriterade målgrupper/områden.

Kulturutskottet kan efter prövning bevilja bidrag till andra ändamål inom kultursektorn, t ex vid nybildande av organisationer, utvecklings- och försöksverksamhet, speciellt arrange-mang, ungdomsverksamhet med särskilt höga kostnader samt till organisationer som ej direkt omfattas av gällande bidragsbestämmelser.

Kan sökas året runt men ska sökas i god tid innan arrangemanget!

Villkor för beviljande av övrigt bidrag

  • Kulturaktiviteten ska genomföras i Hofors kommun.
  • Ansökan kan göras när som helst under året, men ska vara inne hos kommunen i god tid före arrangemanget.
  • I ansökan ska det tydligt framgå föreningens syfte och mål med arrangemanget.
  • Med ansökan följer en ekonomisk kostnadskalkyl för arrangemanget samt beräknad intäkt och samverkanspartners. Viktigt är att det framgår om fler aktörer är med och finansierar arrangemanget.
  • Ekonomisk redovisning och utvärdering av arrangemanget ska skickas till kommunen senast två månader efter genomförandet. Därefter utbetalas bidraget.
  • Övrigt bidrag kan ges till föreningen från annan ort om arrangemang genomförs i Hofors kommun. Förutsättningen är att föreningens arrangemang riktar sig till Hofors kommuns prioriterade målgrupper/områden.
  • Bidragets storlek prövas från fall till fall.

Mer information

Ansökan kan göras när som helst under året, men ska vara inne hos kommunen i god tid före arrangemanget.

Kontaktinformation

Ritva Snellman
073-809 41 24
ritva.snellman@hofors.se

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan.doc
(198 kB)
Ansökan.pdf
(276.2 kB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296